Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.01.2019 13:18:30 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Vianočná besiedka

 

Vianočná besiedka  2017

Tak ako každý rok v predvianočnom čase sme zorganizovali Vianočnú besiedku, ktorá  sa konala v DK Dubnica nad Váhom pod záštitou štátneho tajomníka MPSVaR SR Branislava Ondruša. Privítali sme medzi nami veľa partnerov a sponzorov, ktorí s nami spolupracovali a pomáhali nám počas celého roka. Naše deti im poďakovali formou kultúrneho programu, ktorý si s veľkou zodpovednosťou  pripravili. Jedným z hlavných účastníkov večera bol Juraj Bača, ktorý nám spestril program spevom. Podporiť nás prišili aj deti z folklórneho súboru Kolíska, pod vedením Magdalény Furmánkovej. Najväčšiu radosť a zábavu si deti užili pri vystúpení raperov P.A.T., Mega M.,  Pater. Mohli sa s nimi vyfotiť, zarapovať si a dostali aj CD ich tvorby. Zástupca IBM ISC Bratislava Szabolcs Csanadi odovzdal deťom vianočné darčeky, ktoré si želali. Hlavným sponzorom besiedky boli Huseyin Koseturk, Mustafa Koseturk, Kristian Bajza a mesto Dubnica nad Váhom. Všetkým patrí veľká vďaka.

________________________________________________________________________________________________

 

Vianočná besiedka ,,D e t i    d e ť o m

Dňa 18.12.2016 sme zorganizovali tradičnú „Vianočnú Besiedku“  za účasti štátneho tajomníka MPSVaR SR Branislava Ondruša, predsedu spoločnosti Úsmev ako dar Jozefa Mikloška, riaditeľa ÚPSVaR TN Jána Gramatu,  zástupcov Maltézskych Rytierov na Slovensku Sira Alexandera Czellárika a Laidy Márie Czellárikovej, riaditeľov škôl, lekárov a partnerov – sponzorov, ktorí nám pomáhajú po celý rok. Deti si pod vedením vychovávateliek pripravili bohatý kultúrny program, o výbornú náladu sa postarala skupina Gladiatori Revival pod vedením Ľuboša Bobáka. Počas besiedky nám pán Ondruš pokrstil cukríkmi nové logo detského domova. Zamestnanci IBM Slovensko odovzdali deťom vianočné darčeky, ktoré im zakúpili na základe „Listu Ježiškovi“. Všetkým hosťom - partnerom ďakujeme za spoluprácu.

________________________________________________________________________________________________

 

Dňa 18.12.2015 Detský domov Ilava – Klobušice usporiadal za účasti štátneho tajomníka MPSVaR SR pána Branislava Ondruša a poslankyne NR SR pani Renáty Zmajkovičovej vianočnú besiedku v DK Ilava. Besiedky sa zúčastnili aj deti Detského domova ,,Lastovička“ Trenčín v sprievode vychovávateľov a pani riaditeľky Janky Lacovej. Ďalšími pozvanými boli sponzori a partneri detského domova s deťmi.

Hlavnou myšlienkou akcie bolo poďakovanie všetkým pozvaným za celoročnú pomoc a podporu formou darčekov, ktoré si pod vedením vychovávateľov deti starostlivo pripravili.

Za dlhoročnú nezištnú spoluprácu ocenil partnerov detského domova štátny tajomník pán Branislav Ondruš ,,Ďakovným listom MPSVaR SR“.

Deti z obidvoch detských domovov si na spestrenie posedenia pripravili bohatý kultúrny program. Vystúpili aj divadelníci DK Ilava, folklórny súbor Kolíska pod vedením pani Furmankovej a výherkyňa súťaže Česko - Slovensko má talent Gyöngy Bodišová.

Mestu Ilava sa chcem poďakovať za bezplatný prenájom priestorov DK a jeho pracovníkom pod vedením Mgr. Aleny Teicherovej za príkladnú spoluprácu.

                                                                                                                                                          

Mgr. Pagáčová Anna

Riaditeľka DeD Ilava - Klobušice

________________________________________________________________________________________________

 

Štvrtok, 17. decembra 2009 nadišiel v detskom domove Ilava – Klobušice dlho očakávaný deň.

Konečne sa všetci dočkali vianočnej besiedky, na ktorú sa už dlho pripravovali.

Stretli sa tu všetky deti z Klobušíc, z vysunutého pracoviska v Ladcoch i tie, ktoré sú umiestnené v profesionálnych rodinách, vychovávatelia, ostatní zamestnanci domova a samozrejme tiež pozvaní hostia. Medzi nimi nechýbala pani riaditeľka ÚPSVaR Trenčín, pani riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, dlhoroční priatelia detí – zástupcovia poisťovne Allianz, primátor mesta Považská Bystrica, zástupcovia Cementárne Ladce, ADACOM Žilina, HKM Dubnica nad Váhom, spoločnosti Kaufland, taktiež triedni učitelia detí /napr. zo ŠZŠ v Ilave, SOŠS v Lednických Rovniach a ďalší/.

Do programu a prípravy besiedky sa zapojili takmer všetky deti. V ich vystúpeniach nechýbali vianočné básne, pantomíma, pesničky, scénky, ale aj break – dance či hip – hop. Celý program uvádzala už skúsená moderátorka Simonka.

Prítomní hostia sa presvedčili o tom, že v Klobušiciach, Ladcoch i profesionálnych rodinách máme veľmi šikovné a tvorivé deti.

Po skončení kultúrneho programu deti prítomných hostí obdarovali darčekmi, ktoré vlastnoručne vyrobili. Ponúkli im pripravené pohostenie, v ktorom nechýbali ani koláčiky upečené deťmi a ich vychovávateľmi. S hrdosťou sprevádzali hostí po detskom domove, ukázali im spoločné priestory, a tiež svoje izby, súkromné kráľovstvá, ktoré si sami udržujú a zútulňujú podľa vlastných predstáv. Porozprávali svojim hosťom a priateľom o úspechoch v športe, kultúrnej a záujmovej činnosti. Našli v nich pozorných poslucháčov, ktorým by sme sa aj my chceli ešte raz touto cestou poďakovať za ich čas, záujem, ochotu vypočuť si o každodenných radostiach i starostiach detí, a taktiež za vecné dary, ktoré nám pomáhajú pri lepšom materiálnom zabezpečení našich detí. 

Kolektív DeD Ilava – Klobušice

 

 

 


TOPlist