Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.01.2019 13:18:30 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Súčasnosť

 

 

Pozitívne skúsenosti, ale i tie negatívne výrazne ovplyvnili filozofiu práce nášho zariadenia. Stratégia súčasnej práce je zameraná na tieto hlavné oblasti .

Práca s rodinou

Cieľom práce s rodinou je návrat dieťaťa späť do svojej biologickej rodiny najneskôr do dvoch rokov. Po analýze prípadu a výsledku vstupných diagnostík / cca 14 dní/, navštívime rodinu a pripravujeme prvé stretnutie s rodinou / podľa možnosti s čo najväčším počtom rodinných príslušníkov/, sociálneho pracovníka dieťaťa z príslušného SPO - UPSVaR a zástupcu samosprávy. Predkladáme návrh plánu práce s dieťaťom a jeho rodinou, zadeľujeme si úlohy vrátane biologickej rodiny . Stretávanie a vyhodnocovanie úloh prebieha na rôznych úrovniach podľa toho, ktorá úloha sa práve rieši . Ako rezervu v tejto oblasti pociťujeme fakt, že nevieme získať k väčšej spolupráci na sanácii rodiny predovšetkým samosprávu.

Pokúšame sa aj nové formy práce s rodinou, t.č. sprevádzanie rodiny, t.z. že dieťa je v biologickej rodine a my dochádzame do rodiny. Túto metódu si testujeme zatiaľ v jednej rodine. Metóda sa javí ako efektívna.

 

Starostlivosť o deti

Detský domov zabezpečuje kompletnú starostlivosť o deti :

1.    V troch profesionálnych rodinách, v ktorých je umiestnených 7 detí z toho

  • súrodenecká dvojica /10, 12 r/, jedno z detí Diabetes. Neúspešná vnútroštátna a medzinárodná náhradná rodinná starostlivosť.

  • Súrodenecká dvojica /9,15 r/, jedno dieťa postihnutie po mozgovej obrne, druhé dieťa má poruchy správania

  • súrodenecká trojica /15,16,17/ mentálne retardované rómske deti. Neúspešná náhradná rodinná starostlivosť

 

2.     V samostatnej skupine v satelite detského domova. V skupine je umiestnená 9-členná súrodenecká skupina vo         veku  3-15 rokov. Zameranie výchovy je na prvky rodinnej výchovy vrátane samohospodárenia skupiny. Nakoľko sú         medzi  súrodencami silné citové väzby na najmladšie deti, nie je vhodné ,vyňať tieto deti do profesionálnej rodiny. 

IPROD-y týchto detí sú zamerané na náhradnú rodinnú starostlivosť, pre prípad neúspešnosti, detský domov t.č. vyhľadáva manželov, perspektívnych profesionálnych rodičov, ktorí by mali záujem vykonávať profesionálnu rodinu v satelite detského domova pre túto 9-člennú súrodeneckú skupinu.

 

3.     V troch samostatných špecializovaných skupinách zameraných na poruchy správania sa s reedukačným         programom. Reedukačný program je živý materiál, s ktorým denne pracujeme ,aby reagoval na potreby detí . 

TOPlist