Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.01.2019 13:18:30 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Zaujímavé údaje

 

A n a l y t i c k á   č a s ť:

 

V čase od 1.9.2010do 31.8.2012 bolo prijatých do nášho zariadenia celkom 7 detí a dve matky s deťmi .

Prevažne boli do zariadenia prijaté deti s poruchami správania sa. Tieto deti sa spolu so svojimi rodinami nachádzali v nepriaznivých sociálnych, ekonomických a výchovných podmienkach viac rokov. Neefektívna intervencia mala a odkladanie vyňatia dieťaťa z rodiny mali za následok nárast negatívneho problémového správania sa dieťaťa, až páchanie trestnej činnosti, čím sa znižovala šanca u dieťaťa na elimináciu alebo odstránenie nežiaducich prejavov správania sa.

 

Prehľad o počte umiestnených detí v DeD v čase od 1.1.2004 – 31.8.2010

 

Roky

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Počet detí

8

17

11

13

2

2

 

 

Ukončenie pobytu detí v DeD v čase od 1.1.2005 – 31.8.2012

Dôvod ukončenia pobytu v DeD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

návrat do pôvodnej rodiny

11

13

1

5

1

1

0

2

NRS, adopcia

3

 

1

2

 

 

0

0

Ukončené vých.opatr.

 

2

1

1

1

 

2

0

Plnoletosť – k vlastnej rodiny

1

 

 

1

 

2

1

2

Plnoletosť – vlastné nohy

2

3

4

6

1

1

2

2

 

Dĺžka pobytu dieťaťa a mladého dospelého t.č. umiestnených v DeD k 31.8.2012:

 

Počet rokov

do 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Počet detí

13

7

5

2

3

1

1

2

2

4

 

 

3

   

2

 

1

1

 

 

 

 

Od 1.9.2010 k 31.8.2012 odišlo zo  zariadenia vystriedalo 22 zamestnancov, 4 zamestnankyne na materskú dovolenku.

Od 1.9.2010  -  31.8. 2012 do zariadenia nastúpilo 16 zamestnancov.

 

Najväčšiu fluktuáciu zamestnancov zaznamenávame v pracovných pozíciách vychovávateľ a gazdiná. Dôvodom tejto fluktuácie je:

·         Náročnosť práce

·         Nepretržitá prevádzka

·         Finančné ohodnotenie

 

K 1.9.2012  je odborný tím  plne obsadený a  funkčný.

Ekonomický úsek napriek personálnym  problémom sa stabilizoval a začína plniť svoju požadovanú úlohu. 

TOPlist