Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 08.09.2017 14:55:04 

Detský domov Klobušice

Plány do budúcnosti
 
 
 
-       vybudovať multifunkčné športové ihrisko 
 
-       vymeniť schodisko v starej budove detského domova
 
-       zakúpenie osobného automobilu
 
-    využitie voľných priestorov v DeD
 
-    rekonštrukcia parku
 
 
 
Podarilo sa nám realizovať nasledovné:
 
-       vymeniť podlahy v starej budove detského domova
 
-       rekonštrukcia kotolne
TOPlist