Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.01.2019 13:18:30 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Záujmová činnosť
 
 
Deti nášho detského domova vynikali a vynikajú najmä v kultúrno-umeleckej činnosti, výtvarnej činnosti, zo športovej činnosti vo futbale, behu, turistickej a brannej činnosti.
Zúčastňujú sa takmer na všetkých súťažiach organizovaných pre deti z detských domovov.
 
 
Za rozvoj kultúrno – umeleckej činnosti sa zaslúžili vychovávatelia:
 
Jarmila Megová, Mgr.Milena Lengyelová, PhDr.Ľubomíra Melišová, Mgr.Miriam Cihová
 
 
Za rozvoj športovej činnosti sa zaslúžili: 
 
Mgr. Peter Bakoš, Mgr. Jozef Švihel, Mgr.Pavol Duvač
 
 
Za rozvoj výtvarnej činnosti sa zaslúžili:
 
Bc.Lenka Kubišová, Rudolfa Huboňová
 
Za rozvoj turistickej a brannej činnosti sa zaslúžili:
 
Mgr.Milena Lengyelová, Bc.Alžbeta Kminiaková, Mgr. Pavol Duvač, Mgr.Peter Bakoš

 

TOPlist