Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 20.11.2017 19:33:21 

Detský domov Klobušice

Rok 2017

Finančný dar - detské ihrisko

Odsúdení z ÚVTOS Dubnica nad Váhom zorganizovali charitatívnu aktivitu – finančnú zbierku na obnovu športového ihriska pre naše deti. Dňa 5.10.2017 bol väzenským kňazom a zástupcom odsúdených odovzdaný symbolický šek riaditeľke DeD. Do zbierky sa zapojilo 67 potrestaných, ktorým vyslovujeme veľkú vďaku. Dúfame, že táto aktivita im pomôže formovať sa k lepšiemu začleneniu do spoločnosti a bude prospešná pre obe strany.

 

TOPlist